Les Sutorra

Una àvia i una mare són analitzades en profunditat i des d’un punt de vista antropològic a casa seva. La investigació se centra en qüestions essencials i es formula preguntes importants com per què les Sutorra respiren pel nas o per què caminen sobre els peus i no sobre el cap.

< tornar