GRAVANT LES PSICOFONIES

L’equip s’endinsa al bosc. Les psicofonies són el primer objectiu. Les gravacions analògiques fan sorgir les primeres disputes i l’equip es comença a dividir.

< tornar